[0] [0]

Εγγύηση – πιστοποίηση ποιότητας κοσμήματος

Η ios.com.gr συνοδεύει τα προϊόντα της με εγγύηση πιστοποιώντας τη γνησιότητα και την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κοσμημάτων της.

Η ios.com.gr παρέχει τη δυνατότητα ποιοτικής και εγγυημένης επισκευής των κοσμημάτων που προμηθευτήκατε από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Σε περίπτωση απώλειας στοιχείου του κοσμήματος, ολικής καταστροφής ή προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένο άτομο θα υπάρξει χρέωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε και θα περιμένουμε την έγκρισή σας πριν προβούμε στην αποστολή.